Akár 300 millió Ft 95%-os VP támogatás külterületi utakra június végétől!

Megjelent a "Külterületi helyi közutak fejlesztése" elnevezésű pályázat, amely keretében akár 300 millió forint vissza nem térítendő támogatásra pályázhatnak a vidéki térségben működő önkormányzatok és önkormányzati társulások, 95 %-os támogatási intenzitással

A pályázat célja önkormányzati tulajdonú, vagy önkormányzati vagyonkezelésben levő külterületi helyi közutak fejlesztése. A fejlesztés közvetlenül járul hozzá a vidéki térségekben élők életminőségének javításához, az alapvető szolgáltatások elérhetőbbé tételéhez, illetve megteremtéséhez, a földrajzi mobilitáshoz, mindezen keresztül pedig a térség gazdaságának fellendítéséhez.

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a vidéki térségben működő települési önkormányzatok és önkormányzati társulások.

A pályázat keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan (legalább egy tevékenység kötelezően választandó):

Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő külterületi, helyrajzi számmal ellátott, már meglévő:

a) földutak stabilizálása és/vagy alépítményének és szilárd burkolatának kialakítása;
b) szilárd burkolattal rendelkező helyi közutak alépítményének és szilárd burkolatának felújítása és/vagy szélesítése, korszerűsítése.

Egy támogatási kérelemben több tevékenységre is igényelhető támogatás.

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek nem támogathatóak önállóan, de választhatók:

a) Szükséges infrastrukturális munkák: az útberuházáshoz kapcsolódó infrastrukturális elemek korszerűsítése, műtárgyépítés és felújítás,.
b) Közlekedésbiztonságot szolgáló fejlesztések:

  • sebesség- és forgalomlassító és csillapító csomópontok szigetek átépítése, fejlesztése, kialakítása;
  • szilárd burkolatú út kialakítása esetén gyalogátkelőhelyek és kerékpáros átvezetések, kerékpársávok (beleértve kerékpáros nyom) fejlesztése, kialakítása, kivilágítása, akadálymentesítése;
  • balesetveszélyes ívek korrekciója;
  • forgalomtechnikai jelzések, berendezések és eszközök korszerűsítése, beszerzése.

c) A projekt-előkészítéshez kapcsolódó tevékenységek, terület-előkészítés, műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele, könyvvizsgálói szolgáltatás igénybevétele, projektmenedzsment.
d) A projekt megvalósításához szükséges ingatlan vásárlása.
e) Zöldterület-építési, útfásítási, átalakítási munkák kizárólag a felhívás kötelezően megvalósítandó tevékenységeihez, a fejlesztett útszakaszhoz/szakaszokhoz kapcsolódóan.
f) Sárrázó kialakítása, felújítása kizárólag a felhívás kötelezően megvalósítandó tevékenységeinek keretében, a fejlesztett útszakaszhoz/szakaszokhoz kapcsolódóan.

Amennyiben az alábbiakban felsorolt tevékenységek megvalósítása fizikailag nem kapcsolódik a projekt keretében fejleszteni kívánt útszakaszhoz, abban az esetben e tevékenységek a projekt elszámolható költségének maximum 30 %-áig támogathatóak:

g) autóbuszöblök, autóbuszmegállók, autóbusz fordulók, autóbusz peronok és a kapcsolódó esőbeállók, felújítása és/vagy kialakítása (beleértve a nem elektronikus tájékoztató táblákat is), kivilágítása és akadálymentesítése;
h) árokrendezés, átereszek felújítása, padkák, rézsűk kialakítása, nyitott vagy zárt csapadékvíz-elvezető rendszer helyreállítása, korszerűsítése, amennyiben a fejlesztéssel érintett útszakasz vízelvezetéséhez legalább közvetetten kapcsolódik.

A felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására a 2021. június 30. naptól 2022. november 30. napjáig lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

Első szakasz: 2021. június 30. – 2021. július 13.
Második szakasz: 2021. július 14.– 2021. július 27.
Harmadik szakasz: 2021. július 28. – 2021. augusztus 31.
Negyedik szakasz: 2021. szeptember 1. – 2021. szeptember 30.
Ötödik szakasz: 2021. október 1.. – 2021. október 28.
Hatodik szakasz: 2021. október 29. – 2021. november 30.
Hetedik szakasz: 2021. december 1. – 2022. február 28.
Nyolcadik szakasz: 2022. március 1. – 2022. május 31.
Kilencedik szakasz: 2022. június 1. – 2022. augusztus 31.
Tízedik szakasz: 2022. szeptember 1. – 2022. november 30.

Az igényelhető, vissza nem térítendő támogatás maximális összege 300 millió forint és a támogatás intenzitása 95 %.

A felhívás itt érhető el: https://www.palyazat.gov.hu/vp6-7211-21-klterleti-helyi-kzutak-fejlesztse-1

www.palyazatihirek.eu

 

Köszöntő

Kiss Attila
elnök köszöntője