Hajdúszováti civil szervezetek

Hajdúszovát

Név

Székhely

Képviselője

Tevékenység

 

"Falugondnokság Hajdúszovát" Nonprofit Kft

4212 Hajdúszovát, Hősök tere 1.

Szalóki Károly ügyvezető

Gyermekek napközbeni ellátása

 
 

Hajdúszovát Kulturális Fejlődéséért Közhasznú Egyesület

4212 Hajdúszovát, Petőfi u 5.

Nagyné Juhász Éva elnök

a magyar kultúra, hagyományőrzés, néphagyomány megismertetése, kulturális rendezvények szervezése, fiatalok érdekképviselete, szociálisan hátrányos helyzetben lévők segítése.

 
 
 
 
 

Hajdúszováti Polgárőr Egyesület

4212 Hajdúszovát, Hősök tere 1.

Rácz Jenő elnök

A bűnmegelőzés és közrendvédelem érdekében önkéntes társadalmi tevékenységet kifejtő tagok munkájának összehangolódása

 
 

Alföldi Munkanélküliek Közhasznú Egyesülete

4212 Hajdúszovát, Munkácsy u 8.

Nagy Gábor elnök

Munkanélküliek segítése, munkahelyek felkutatása és teremtése, idősek, gyermekek és nagycsaládosok támogatása,oktatás és művelődés szervezése

 
 
 
 
 
 

Anda Tute Sam (Érted vagyunk) Országos Szervezet

4212 Hajdúszovát, Wesselényi u 3.

Galyas István elnök

Fellépni a romák és más nemzeti kisebbségek egyenjogúságáért, emberi méltóságáért.

 
 

Boglárka Etnikai Kissebbségi és Kulturális Egyesület

4212 Hajdúszovát, Majorkert u 29.

Rácz Kálmán elnök

Érdekképviselet

 

Cigányok és Elmaradott Kistérségekben Élők Közhasznű Egyesülete

4212 Hajdúszovát, Damjanich u 30.

Rácz Ferencné

Érdekképviselet

 
 

Hajdú-Bihar Megyei Kultúrális és Hagyománymegőrző Célokért Egyesület

4212 Hajdúszovát, Apaffy Mihály u 14.

Ráczné Tóth Éva Mária elnök

régi hagyományok megőrzése; munkahelyteremtés; egészséges életmód kialakítása

 
 
 
 

Hajdú-Bihar Megyei Romák Foglalkoztatását és Munkahelyteremtését és Érdekeit Segítő Egyesület

4212 Hajdúszovát, Vörös Hadsereg útja 8/b

Rácz Pál

Romák társadalmi beilleszkedésének elősegítése

 
 
 
 
 
 

Hajdúszovát Jövőjéért Közhasznú Egyesület

4212 Hajdúszovát, Petőfi u 5.

Fazekas István Ambrusné elnök

Az egyesület célja az ifjúság nevelése, oktatása, képességfejlesztése, az ismeretek terjesztése, a településfejlesztés, a környezetvédelem valamint bármely állampolgár, de főként a fiatalok érdekképviselete, illetve a szociálisan hátrányos helyzetben élő csoportok segítése.

 
 
 
 
 
 
 

Hajdúszovátért Közalapítvány

4212 Hajdúszovát Hősök tere u 1.

Hadházi László elnök

 

 
 

Hajdúszovát Református Műemlékeiért Alapítvány

4212 Hajdúszovát, Ady E. u 4

Derencsényi István elnök

 

 
 
 

Hajdúszováti Általános Iskoláért Alapítvány

4212 Hajdúszovát, Makláry Pap Mór u 2.

Juhász István elnök

 

 
 
 

Hajdúszováti Falusi Turizmus Egyesület

4212 Hajdúszovát, József Attila u 4.

Váradi László elnök

A hajdúszováti falusi turizmusban résztvevők összefogása.

 
 

Hajdúszováti Fogathalytó Egyesület

4212 Hajdúszovát, József Attila u 29.

Balogh Ferenc elnök

A fogathajtás népszerűsítése, a lovasok, a lótartók, valamint a ló- és lovassport iránt érdeklődő személyek összefogása.

 
 
 

Hajdúszováti Gazdakör

4212 Hajdúszovát Hősök tere u 9.

Silye Gábor elnök

 

 
 

Hjdúszováti Hunor Vadásztársaság

4212 Hajdúszovát Arany János u 38

Király Zoltán Elnök

A vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadászatra, a fegyver és a lőszer tartására és használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a társadalom érdekeivel összhangban, továbbá a környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált sport-vadászati lehetőséget biztosítson.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hajdúszováti Munkanélküli RomákJövőjéért Egyesület

4212 Hajdúszovát, József Attila u 63/a

Rácz Rudolf elnök

A romák társadalmi beilleszkedésének elősegítése.

 
 

Hajdúszovát Önkéntes Tűzoltó Egyesület

4212 Hajdúszovát, Hősök tere 1.

Hadházi László

 

 
 

Hátrányosok Jövöjéért Közhasznú Egyesület

4212 Hajdúszovát, Hunyadi János u 10.

Zsirnamenszki Lászlóné elnök

 

 
 

Kelet- Magyarországi Cigányokat Támogató és Munkahelyet Teremtő Egyesület

4212 Hajdúszovát, Arany János u 14

Budai György elnök

Romák társadalmi beilleszkedésének elősegítése.

 
 
 

Keleti Fénysugár Közhasznú Egyesület

4212 Hajdúszovát Vörös Hadsereg u 13.

Nagy Miklós elnök

A hátrányos helyzetűek segítése, iskolázottsági fokának emelése, szakemberképzés. Munkahelyek teremtésének kezdeményezése, segítségnyújtás az elhelyezkedésben. A kisebbségi csoportok kultúrájának és hagyományainak óvása, terjesztése.

 
 
 
 
 

Kissebbségiek Felemelkedéséért Közhasznú Egyesülete

4212 Hajdúszovát, Munkácsy u 6.

Balogh Tamás elnök

munkanélküliek segítése, munkahelyek felkutatása és teremtése, idősek, gyermekek és nagycsaládosok támogatása, oktatás és művelődés szervezése

 
 
 

Kórusbarátok Köre

4212 Hajdúszovát, Hősök tere 9.

Bíró Béláné Elnök

 

 
 

Romák és Etnikai Kissebbségek Munkahelyteremtését Elősegítő Egyesület

4212 Hajdúszovát, Szabadság u 16

Nagy Károly elnök

Érdekképviselet, munkahelyteremtés.

 
 
 

Szováti Földtulajdonosok Közössége Közhasznú Egyesület

4212 Hajdúszovát, Dózsa Gy. U 16.

Váradi Jenő elnök

földvédelem, belvízvédelem, útkarbantartás