Az emberiség saját túlélése múlik a talaj egészségének, termőképességének megőrzésén – ezt már az Európai Unió 2030-ig tartó időszakra vonatkozó talajvédelmi stratégiája is megfogalmazza. Ma is teljes érték- és ellátási láncok, valamint gazdasági ágazatok függnek az egészséges termőföldtől, többek között ezért is alapvető fontosságú, hogy minél több és részletesebb információ álljon rendelkezésre a talajokról, és hogy ezeket a gazdák, az agráriumban dolgozó szakemberek beépítsék a mindennapi gyakorlatba.

Különös jelentőséggel bír a talaj védelmével, a talajegészséggel kapcsolatos innovációs tevékenység, valamint a gazdálkodók közötti tudásmegosztás, az információáramlás. Ezt szolgálja a 9 európai uniós ország közreműködésével útjára indult nemzetközi együttműködés, a Soil-X-Change, amelyet a magyarországi agrárágazat fejlesztéséért felelős szereplőkkel együttműködésben az innomine által vezetett konzorcium valósít meg. A projekt jelentőségét és részleteit sajtótájékoztatón ismertették az érintett szervezetek képviselői.

Az egészséges mezőgazdasági talaj létrehozásához, a fenntartható élelmiszer-termelési rendszerhez elengedhetetlenül szükséges a fenntartható talaj- és mezőgazdasági gyakorlatok működtetése. Ilyen lehet a takarónövények alkalmazása, a minimális talajművelés vagy a termés diverzifikálása, amelyek javítják a talaj szervesszén-készleteit, a talaj szerkezetét vagy a vízmegtartási képességet, és amelyek egyben a fenntartható élelmiszer-termelés és talajgazdálkodás mutatóiként szolgálnak az agrár-ökoszisztémákban.

A fenntartható növénytermesztési rendszerek óvják a természetes környezetet, javítják az erőforrások felhasználásának hatékonyságát, valamint környezetkárosító hatások nélkül integrálják az ökológiai, biológiai, fizikai és kémiai elveket. Bár a mezőgazdasággal kapcsolatban folyamatosan zajlanak kutatások és fejlesztések, azonban ezek talajgazdálkodással kapcsolatos eredményei és technológiái nehezen jutnak el a gazdálkodókhoz. Emellett a mindennapi gyakorlatban kialakultak olyan innovatív eljárások, jó megoldások, amelyeket az egészséges mezőgazdasági talaj megőrzése érdekében szükséges lenne minél széles körben elterjeszteni. Többek között ezt a célt szolgálja a Soil-X-Change projekt.

A 13 nemzetközi partner részvételével zajló hároméves együttműködés célja a fenntartható talaj- és mezőgazdasági gazdálkodás területén érintett gazdálkodók, piaci szereplők, politikai döntéshozók, projektek és kezdeményezések összekapcsolása az innováció felgyorsítása érdekében. Ennek eredményeként egész Európában az eddiginél gyorsabban, szélesebb körben terjednek majd az innovatív megoldások.

A Soil-X-Change célja intenzívebbé tenni az együttműködést az EU-országokban a kutatók, a gazdálkodók és más érintettek között, és ezzel hozzájárulni a hatékony mezőgazdasági tudás és innováció átadásához.

Mindezt a zöld átállás, az intelligens mezőgazdaság, a klímasemlegesség és a fenntarthatóság támogatásával, valamint a főbb szereplők tudásának cseréjével és bővítésével. A projekt 151 közvetlen partner igényeire reagál a különböző projektpartnerek által kifejlesztett eredmények és adattermékek összegyűjtésével, kombinálásával, harmonizálásával, elemzésével és integrálásával. A Soil-X-Change egyik küldetése egy a bevált innovatív gyakorlatokat összefoglaló kézikönyv összeállítása, amelyet 9 tagország gazdálkodóihoz juttat el.

„Nagy öröm számunkra, hogy egy nagy európai innovációs hálózat vezetője lehetünk, mégpedig egy kulcsfontosságú területen, a fenntarthatóság, a fenntartható talaj és mezőgazdaság témájában. Ez ugyanis kiemelten fontos az egészséges táplálkozás és az ellátásbiztonság szempontjából, és ebben Magyarországnak komoly hagyományai, jó adottságai vannak. Viszont ahhoz, hogy nemzetközi szinten versenyképesek maradjanak a hazai vállalkozások, a technológia használatában, a digitalizációban használatában, illetve például a mesterséges intelligencia alkalmazásában előre kell lépniük. Többek között ezt is támogatja a Soile-X-Change projekt, amelyben az Agrárgazdasági Kutató és a Discovery Center révén két hazai partnerrel is együtt dolgozunk” – foglalja össze a projekt jelentőségét dr. Vicze Gábor, a konzorciumvezető innomine Group Kft. ügyvezetője.

Európa legújabb agrárinnovációs hálózatának létrehozásához és működtetéséhez a magyar agrárágazatért felelős döntéshozók és szakmai szervezetek is csatlakoztak.

Az Agrárminisztérium agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkára, dr. Juhász Anikó úgy vélekedik: „A talajállapot javítása és a vízmegtartó képesség növelése kiemelt szakpolitikai cél, amelyet az új Közös Agrárpolitika 2023-tól minden korábbinál több eszközzel támogat. A termelők elkötelezettségének megfelelően – a minden támogatásigénylő számára kötelező feltételességen túl – önkéntesen vállalt gyakorlatokra (AÖP), nem termelő beruházásokra (pl. erózióvédelmi elemek), vagy éppen innovációs együttműködések kialakítására is lehetőség van forrást igényelni. A kihívásokra csak a hazai agrártudás- és innovációs rendszer fejlesztésével és nemzetközi hálózatba kapcsolásával lehet sikeresen válaszolni. Ehhez az ilyen és hasonló nemzetközi projektek mind fontos lépést jelenthetnek.”

Dr. Petri Bernadett, a Magyar Fejlesztésösztönző Iroda ügyvezetője, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium miniszteri biztosa szerint „az Európai Unió által nyújtott közvetlen források rendkívül fontos szerepet játszanak a magyar vállalkozások fejlődésében, növekedésében, lehetőséget kínálnak a nemzetközi piacon való versenyképességük növelésében. A támogatások segítségével a vállalkozások innovatív projektek megvalósításába kezdhetnek, külső piacokat hódíthatnak meg és új területeken terjeszkedhetnek.

A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium háttérintézményeként működő Magyar Fejlesztésösztönző Iroda (MFOI) olyan szakértői szolgáltatásokat kínál a magyar vállalkozások számára, amelyek segítik a hazai és határon túli gazdasági szereplők hatékony részvételét a közvetlen EU-programokban, valamint a sikeres pályázást a források elnyerésében. Az innomine konzorciumvezetői szerepe a Soil-X-Change programban remek példa arra, amikor magyar vállalkozások kiemelkedő eredménnyel kezdeményeznek európai projekteket és vezetnek nagy nemzetközi konzorciumokat.”

„Az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) feladatai között az elmúlt időszakban megjelentek az agrárgazdasági szereplők tájékoztatására, a tudásátadás növelésére irányuló tevékenységek, ilyenek például az Agrárminisztérium megbízásából végzett, a KAP hálózat működését segítő innovációs és digitalizációs támogató egység feladatai is. Ezekhez szorosan kapcsolódik a nemzetközi partnerek részvételével megvalósuló Soil-X-Change projekt, amelyben az AKI elsődleges feladata az EIP Operatív csoportok által már kipróbált, a talajegészséget javító és közvetlenül alkalmazható jó gyakorlatok üzembemutatókon keresztül való eljuttatása a gazdálkodókhoz, szaktanácsadókhoz és az agrárgazdaság további szereplőihez” – fogalmaz dr. Goda Pál, az Agrárközgazdasági Intézet ügyvezetője.

További részletek a projektről: https://innomine.hu/soil-x-change/

 

Forrás: Agroinform, Agrárközgazdasági Intézet